Bainzu Cossiga: Su peccadu Stampa
Valutazione attuale: / 17
ScarsoOttimo 
Venerdì 06 Maggio 2011 13:00

Inter totu sos males, unu ebbia,

Giamaresi meritat veru male.

Est in bucca de totu; ma ite sia,

Niunu lu cumprendet tale quale.

 

Et si totu quantu est, bene s’ischiat,

Non diat esser tantu generale;

Ne cum facilidade si faghiat

Dae su miserabile mortale.


Si mustrat gratu, et dulce quale mele,

Però cum modu arcanu et istupendu,

Ferit et bocchit quà est toctu fele.


Est custu su Peccadu! Monstru horrendu!

Terribile, mortiferu, crudele!

S’offender unu Deus est tremendu.


Cfr. Su poeta Christianu, o siat Sa Doctrinetta in sonettos logudoresos com alcunas cantoneddas sacras, Tataris 1863, Tipografia de Gavinu Bertolinis, pagina 38

 

Ultimo aggiornamento Lunedì 16 Febbraio 2015 20:16